Segelbåtar

Det riktiga sättet att färdas till havs är med en segelbåt. Tänk bara på segelbåtens historia. I början när man bestämde sig för att färdas över havet eller sjöar, floder eller åar, då fanns det inga motorer. Naturligtvis gick det alldeles utmärkt att ro på mindre vatten, men när man vill komma upp i fart eller ta sig långt, då var seglet ett givet val. De tidigaste spåren av en segelbåt är gamla – från någon gång mellan 5000 till 5500 år före Kristus i landet som vi idag benämner som Kuwait. Båten i sig var inte alls som dagens båtar med köl. Allt på båten var betydligt mycket mer basalt och primitivt, men seglet och tänket var detsamma som på dagens segelbåtar.

Tanken bakom ett segel är att kunna utnyttja vindens kraft för att ta sig framåt. Genom att spänna fast djurhudar vid pinnar lyckades man alltså få vind i seglet och därmed färdas snabbare och mer energisparande än med människor som roddare.

Seglarduken

Seglarduken
Seglarduken

Från djurhud till seglarduk var det ganska många år – runt 2000. Vem och hur den fösta seglarduken uppkom är delvis omstritt. En del hävdar att Egypten var först med att tillverka och använda en så kallad äkta seglarduk. Men de första nedskrivna observationerna om seglare handlade snarare om fenicierna – ett folkslag som kom ifrån medelhavsområdet där Libanon och delar av Syrien ligger idag. Fenicierna var de som blev synonymer med sjöfarare efter sina bravader över Medelhavet med de första, relativt avancerade segelbåtarna, där nyheten var kölen. Tack vare fenicierna lärde sig människan hur man seglade i motvind med hjälp av seglet.

Sedan dess har seglet och segelbåten utvecklats mer och till det bättre. Under vikingatiden var det kvadratiska segel som gällde, vilket inte är optimalt, men som har fört förvånansvärt många över stora och öppna vatten. Under 1500-talet fram till 1800-talet var segelbåtens storhetstid. Helt oslagbar, fram till det att ångfartygen i samband med den industriella revolutionen, tog allt mer plats.

Idag är inte segelbåten ett fraktfartyg, utan snarare ett fritidsintresse, en njutning och ett tävlingsredskap. Segelbåt är inte bara en modell idag, utan innefattar flera olika storlekar och skrov. När man säger storlek menar man inte bara skillnaden mellan fartyg eller barnsegelbåtar, utan även antal master.

Segelbåtar idag

Den vanligast segelbåtstyperna idag är utan tvekan en slup. En slup är utrustad med en mast, med två segel varav ett är storsegel och ett är försegel. Orsaken till slupens popularitet är båtens effektivitet och att den är relativt enkel att segla. En lite större och aningens mer avancerad segelbåt är ketchen. Till skillnad från sin lillebror slupen har ketchen två master varav en kallas stormast och den andra, något mindre, kallas medanmast och sitter i aktern.

Skuta är kanske ett ord man hört förr. Att en skuta är en segelbåt med antingen två eller ännu fler master, och att dessa antingen är lika höga eller att den aktre är högre (till skillnad hos ketchen) än masten i båtens främre del, är inte lika vanligt att man känner till. En gullig segelbåtssort är jollen. Det är den minsta kappseglingsbåten och också en väldigt omtyckt fritidsbåt. Seglen uppgår i tre eller flera i antal – alltså åtminstone storsegel, focker och spinnaker, och längden är allt mellan sju och 16 meter.