Säkerheten ombord

På regionala kryssningslinjer, nöjeskryssningar eller ta den egna båten ska det finnas en säker miljö ombord på fartyget.

Kryssningsfartygs säkerhet

På de regionala kryssningslinjerna och nöjeskryssningar finns det internationella krav som ska följas för att kunna säkerställa säkerheten ombord för både personalen och passagerarna. Kraven är framställda av internationella sjöfarts organisationen (IMO – international marinetime organization), en organisation underställd av FN. Dessa krav innehåller bland annat om hur personalen ska förberedas inför nödsituationer och vilken säkerhetsutrustning som ska finnas ombord. Innan en person får börja arbeta på ett fartyg ska man genomgå en utbildning med godkända resultat. Personalen tränas regelbundet med olika typer av livräddning- och evakueringssituationer, brandsläckning och första hjälpen mm. De olika typerna av övningar som ska ingå för att kunna uppfylla kraven från IMO kan vara läckas- eller man överbord övningar.

Kryssningsfartygs säkerhet
Kryssningsfartygs säkerhet

Förutom utbildad personal ställs det även krav på att rätt säkerhetsutrustning finns och fungerar. Exempel på utrustning är sprinklersystem, rökdetektorer och olika typer av brandsläckare för att undvika bränder ombord. Förutom säkerutrustningen för bränder är det viktigt att livräddningsutrustning finns ombord om katastrofen skulle inträffa. Livbåtar, livflottar och livbojor måste finns ifall fartyget behöver evakueras till sjöss. Utrustningen kollas ständigt för at säkerställa att allt finns och fungerar. Det ska dessutom finnas flytvästar till samtliga passagerare.

Passagerarna har plikt att följa rederiernas ordning och regler. Att ta del i den informationen hittar man på bolagens hemsidor eller informationskort som exempel finns i hytterna eller vid informationsdisken på båten. En del av bolagen har demonstrationsfilmer eller går igenom informationen i högtalarsystemet vid avgång. Är det dåligt väder med storm och vind så är det alltid säkerhet före tidtabellen som gäller på kryssningsfartygen vilket kan innebära sena avgångar och ankomster.

Olika rederier: Destination Gotland, Vikingline, tallink-silja och MSC cruises.

Säkerhet på egen båt

Många har egna små båtar att fara ut till sjöss även där behöver man ha säkertombord. Ett tips är att följa sjöpolisens checklista man enkelt kan följa för att öka säkerheten på sjön. Listan innehåller allt från att vara utbildad, ha flytväst och avstå alkohol till kontrollpunkter för båten. Kontrollpunkterna kan exempel vara att kontrollera bränslemängden, lanternor och oljenivån. Det finns saker som alltid är bra att ha ombord, som nödproviant och förstaförband. På hemsidan Atlantica finns fler tips på hur man ska förebygga olika situationer och skapa en säker miljö ombord.

På sjöfartsverkets hemsida finns en guide till säkerbåt. Det första är att ha rätt hjälpmedel till att navigera och ha ett uppdaterat sjökort. Beroende på hur långt man ska åka ut på sjön kan det vara rätt att utbilda sig i navigering. Det andra tipset är att ha extrakoll på väder och vind ute på sjön för att et kan bli att av görande i säkerheten ute på öppet vatten. Det gäller även att planera och ligga steget före innan man beger sig ut på sjön. Fjärde punkten i guiden är att alltid ha flytvästen på och inte bara i båten för man vet aldrig när man kan hamna i vattnet. För det femte är att se till att ha bra ankare och ankarlina för att det kan vara ett tidsavgörande i hjälp på assistans. Precis som en punkt på sjöpolisens checklista nämns ingen alkohol som en sjätte punkt.

Stressa inte och ta det lugnt är att tänka på för att skapa säkert ombord.