Krigsbåtar i världen

Krigsfartyg har det funnits många av genom historien och ett av dem sänktes på 40-talet och det var ett tyskt fartyg vid namnet M/S Pionier. 338 människor fick sätta livet till då. Det sänktes utanför Danmarks kust. Vraket har varit väldigt eftertraktat. Det är mycket som är mystiskt runt detta fartyg. Man tror att det var lastat med sprängämnen och kanoner. Fartyget exploderade när det var på väg till Norge och då fanns 823 passagerare ombord. Detta är en av de största förluster Tyskarna har haft till sjöss. Det sägs att det kan vara en torped som sänkte fartyget, men Tyskarna nekar och menar att de blev utsatta för sabotage eller gick på en mina. Vraket finns på 177 meters djup.

Många Grekiska krigsfartyg har funnits under antiken. Ett fartygsvrak har hittats i Svarta havet som har legat helt orört i 2 400 år. Det är 23 meter långt. Det tros komma från antikens Grekland. Det hittades på två kilometers djup och både bänkarna som besättningen satt på, årorna och masten är nästa helt intakta. Eftersom det är så låg syrehalt i Svarta havet har krigsfartyget trä har bevarats så otroligt väl. Skeppet påminner om det som Odysseus styrde och kommer från 400-talet före Kristus. Ganska fantastiskt! Förmodligen har det seglat mellan grekiska stadsstater och kolonier samt varit ett handelsskepp. Formen påminner om ett motiv från en vas där Odysseus träffade sirenerna.

År 2017 fotograferades världens största ubåt i Finska viken. Bilden är tagen av Marinen. Samma år hölls en mässa i St Petersburg som den ryska flottan ansvarar för. År 2016 evakuerades 400 turister av ett krigsfartyg i Nya Zeeland. Detta på grund av en jordbävning som drabbat staden Kaikoura. De fick åka med krigsfartyget till säkrare farvatten. En Dansk forskare menar att några ryska skepp på Östersjön är inget att jaga upp sig för eftersom det är vanligare förekommande än man tror. Han är militär-forskare och vill tona ner uppståndelsen runt de örlogsfartyg som styr in genom Stora bält till Östersjön.

Krigsfartyg på 5 000 meters djup

Krigsfartyg på 5 000 meters djup
Krigsfartyg på 5 000 meters djup

Ett krigsfartyg från USS Indianapolis som varit saknat i 72 år blev sänkt av en Japansk ubåt men har nu hittats på havets botten. Det härstammar från andra världskriget. Det låg på 5 000 meters djup. Detta var en av de mest tragiska händelserna i amerikansk historia när skeppet sänktes. Det tog 12 fasansfulla minuter när fartyget sjönk och besättningen förliste. En stor tragedi även detta. De hann inte ens skicka någon nödsignal. Endast 316 personer överlevde och resten dog av vattenbrist eller föll offer för hajar. 22 av dessa personer lever idag. Fartyget sjönk år 1945. Något underligt är det att just detta skepp precis hade levererat den fruktansvärda atombomben som släpptes över Hiroshima innan det blev sänkt. Platsen för där vraket ligger är hemligstämplad.

År 2018 höll två krigsfartyg på att kollidera med varann runt ögruppen Spratly i Sydkinesiska havet. Det var ett kinesiskt och ett amerikanskt fartyg som höll på att drabba samman. Enligt USA skall kineserna ha slarvat mycket och kommit det amerikanska skeppet alldeles för nära. Endast 45 meter skiljde skeppen åt när det hela lyckades avvärjas.