Båtlagar och regler

Nästan hälften av alla svenskar har någon koppling till båtar och till svenskt vatten. Därför är det viktigt att man respekterar de lagar och regler som råder på sjön. Bryter man mot dessa kan man dels få böta, bli av med sin båtkörkort eller i absolut värsta fall dömas till fängelse. För att man inte ska hamna i knipa eller stå sig frågande vid vissa situationer har här sammanställts en rad med regler och lagar om båtlivet.

Oavsett båttyp, vem man är eller vad man gör på sjön är det förbjudet att släppa ut något typ av toalettavfall i sjöar, hav, kanaler eller inre vattendrag – med andra ord, hela Sveriges sjöterritorium. Lagen är förvånansvärt ung, så sent som 2015 infördes den. Det finns dock ett undantag, och det gäller K-märkta båtar.

Vid köp av båt är det viktigt att man kontrollerar att båten är CE-märkt. CE-märkning betyder att båten har genomgått alla säkerhetsregler som måste uppfyllas för att få färdas på svenskt vatten. Alla CE-märkta båtar måste bära på en märkning som visar att båten är godkänd.

Tänk på miljön

Många regler som rör båtlivet handlar om miljön. Havet och sjöarna i landet är ömtåliga och i många år har utsläpp och reglerna runt detta varit hafsiga eller rentav obefintliga. Annat är det nu.

Tänk på miljön
Tänk på miljön

När man skrapar sin båtbotten finns det övervägande risk att giftiga ämnen kommer med i skrapet som först hamnar på marken för att sedan rinna ner i vattnet. Därför ska man både lägga ut något slags skydd på marken. Skrapan som man använder bör vara en dammsugarskrapa alternativt att man först skrapar och efter rengöringen dammsuger. Viktigt när man är klar med rengöringen är att inte kasta dammsugarpåsen i hushållssoporna utan lämnar in den på en miljöstation.

I samband med skötseln av båtar har det blivit förbjudet med vissa färger som innehåller allt för höga halter av miljögifter. TBT var ofta en ingrediens i bottenfärger, vilket är helt förbjudet idag. I stället får man använda bottenfärger som förhindrar alger, havstulpaner och musslor från att fastna, på biologiskt sätt eller genom kemiska vägar, och som är miljövänliga. Alla färger som är tillåtna är också inspekterade av Kemikalieinspektionen. Allt som är godkänt av Kemikalieinspektionen är dock inte miljövänligt. Om man i stället vill vara helt säkert på att man inte skadar miljö, vattenlevande organismer eller människor kan välja bottenfärger som med hjälp av fysikaliska egenskaper förhindrar bottenlevande organismer att fästa.

Båtkörkort

Man kan precis som i bilens värld ta ett körkort för båtar. Det finns i dag inget krav på att de som kör en mindre fritidsbåt behöver ta ett båtkörkort. Till kategorin mindre fritidsbåt räknas båtar som är kortare än tolv meter och smalare än fyra meter. För alla fritidsbåtar över detta mått måste en kustskepparexamen tas. När man framför en båt som är längre än tio meter måste man dock ha ett obligatoriskt behörighetsbevis. Detta gäller även alla båtar som kan (behöver nödvändigtvis inte göra det) åka i 15 knop. Ett obligatoriskt behörighetsbevis för så kallade fritidsskepp – båtar som överskrider tolv och fyra meter – är också ett måste. Här går det lika bra med ett kustskepparintyg. Slutligen, för snabba fritidsbåtar som har en motor som kan gå i 30 knop krävs också ett obligatoriskt behörighetsbevis. Alla dessa behörighetsbevis har en åldersgräns på 15 år.