Båthamnar i Sverige

Sverige har en långa kuster, både i öster och väster, och till och med i söder. I dessa ingår fler än 590 så kallade gästhamnar som är tillgängliga inte bara för stora pråmar utan även för personbåtar. För att få kallas gästhamn krävs det att hamnen har minst tio båtplatser. Båtplatserna ska vara tillgängliga för tillfälliga båtbesökare och hyras ut för kortare eller längre perioder. Förutom minst tio båtplatser måste en gästhamn tillhandahålla rent dricksvatten, nödtelefon, toalett, butik eller kiosk, dusch med varmvatten eller bastu med varmvatten, möjlighet att tanka för båtar och avfallshantering. Svenska Kryssarklubben är den organisation som ansvarar för att besöka och sedan klassificera Sveriges olika gästhamnar. Det är däremot Sveriges Sjöfartsverk som har ställt upp kriterierna.

Kustområden i Sverige

Kustområden i Sverige
Kustområden i Sverige

De flesta kustområdena som Svenska Kryssarklubben har besökt och utsett till gästhamnar ligger i mellersta och södra delarna av Sverige. Bland dessa kustområden (från norr till söder) räknas Bottenviken som ligger allra längst upp, Bottenhavet, Öregrunds skärgård, Strömsholms kanal,  Mälaren, Stockholms skärgård, Hjälmaren, Vikingaleden, Värnen, Dalslands kanal, Norra västkusten, Göta- och Trollhätte kanal, Kinda kanal, Ostkusten, Vättern, Göteborgs skärgård, Gotland, Södra västkusten, Öland och sist men inte minst Sydkusten och Öresund. För den uppmärksamme ser man att alla kustområden inte är havsvatten. Mälaren, Hjälmaren, Kinda kanal, Vättern och Värnen för att bara nämna några är sötvatten. I och med att de är antingen så pass stora vatten, eller för att de har så pass hög båttrafik ingår de i klassificeringen. Dessutom har alla vatten utflöden eller inflöden från havet.

Till dessa kustområden räknas en mängd stora och små gästhamnar. Inte sällan är en rad sevärdheter, smultronställen och turistattraktioner kopplade till varje hamn. Många svenskar nyttjar gästhamnarna, i synnerhet under sommaren, men även utländska båtfarare som intresserar sig av den svenska kulturen, kusten och sommaren. För att ta ett gott och välbesökt exempel: Stockholms skärgård där Djurgårdshamnen ligger. Där finns Historiska museet bara ett stenkast från hamnen och passande nog även det Sjöhistoriska museet bara några hundra meter längre bort. Dessutom ligger Skansen, Gröna Lund i närheten, precis liksom Blockhusudden och Thielska galleriet.

Stora hamnar för gods och färjor

De större hamnarna som tar emot stora godslaster är inte lika många, men desto viktigare för import och export för Sverige. Stockholm har den hamnen med störst antal passagerare, tätt följd av Helsingborg. Därefter blir det ett glapp i storlek varefter Ystad, Göteborg, Visby, Trelleborg, Nynäshamn, Strömstad, Kapellskär och Grisslehamn kommer.

I princip alla gästhamnar och större hamnar har egna hemsidor där det finns information om vilken service de kan erbjuda sina besökare, vilka att attraktioner och sevärdheter som finns i närliggande område, pris för hamnplats och naturligtvis läge, sjöläge, hamndjup, vad för slags gästplats och typ av förtöjning. Det kan finnas upp till 30 olika uppgifter vid varje hamn. Något som alltid finns med är placering av Sjöräddningssällskapets alla räddningsstationer.

Varje sommar besöker flera tusentals människor de svenska hamnarna. Antingen genom att åka med stora färjor eller på egen hand med privata segelbåtar eller motorbåtar av större eller mindre modell. Tack vare de alla välskötta hamnarna runt om i Sverige ökar både turism och handel.