Att välja rätt båtskola

Båtskola är något man skall gå för att få ett förarintyg så man skall kunna köra en större båt. Den rätta båtskolan är en där man får kunskap i navigation, säkerhet och sjövett först och främst. Vid Sjöfartsskolan finns en sådan intensivkurs som alla kan delta i. Man kan där även välja till båtpraktik så att man får ännu mer erfarenhet på sjön och vid rodret. Säkerhet, väjningsregler och navigation är det främsta kursen lär ut. Man får möjlighet att testa det man har lärt sig i praktiken och då blir situationerna mer verkliga och man lär in lättare. När man fått sitt förarintyg bevisar det att man har de grundläggande teoretiska kunskaper och är fullt kapabel att köra en fritidsbåt i kustnära vatten och inomskärs. Förtöjnings-övningar och navigationsövningar kan man köpa till om man väljer det.

ICC är ett internationellt certifikat som man har nytta av om man skall hyra en båt utomlands på semestern. Denna utbildning finns i Stockholm, Västervik, Västerås och Göteborg. Man kan köpa till båtpraktik och det innebär att man får tre timmars praktisk övning med att navigera, känna på roder, propellerverkan, en man-över-bord-övning och tilläggning samt losskastning. Vill man ha Kustskepparintyget måste denna praktik göras. Turerna går hela året förutom när det är is, så man har gott om chanser att träna. Inga förkunskaper krävs.

Åldersgränsen är 12 år. En annan båtskola heter Maringuidens båtskola och ligger i Uddevalla och Saltsjöbaden. Även här finns professionell personal och lärare för utbildningen. Här kan alla fortbilda sig inom olika marina områden som man är intresserad av. Alla som färdas på vatten bör ha kunskaper i navigation för att kunna meddela var man befinner sig. För ibland går elektroniken sönder eller det blir styv kuling och då måste man veta vad man skall göra. Att lära sig läsa sjökort, vad sjömärken och prickar betyder och bestämma sin position hör också till utbildningen.

Säkerhet till sjöss

Säkerhet till sjöss
Säkerhet till sjöss

Båtkompetens båtskola är ännu en skola som lär ut säkerhet till sjöss, sjömanskap, grunderna i navigation, sjövägsregler och sjöväder. Kursen varvas med praktiska övningar och teori. Utbildningen kan gås både dagtid och kvällstid, men även intensivkurser finns. Alternativ som passar alla helt enkelt. Den som vill vidareutbilda sig skall gå “Kustskepparen”. Det är för den som har ett Förarintyg och vill lära sig mer. Kunskapen du får här gör att man kan göra längre färder utomskärs. Om båten man skall köra är minst 12 x 4 meter måste man ha ett Kustskepparintyg för att få köra den. Kursen lär ut säkerhet ombord, principerna för SRC, radar och GPS, samt navigering utomskärs och till havs och mörkernavigering.

Man kan också gå en båtpraktik här och det är ett komplement till Förarintyg för fritidsbåt och är ett krav för att kunna ta kustskepparintyget. Att läsa till båtmekaniker är inte alls dumt för då kan man fixa enkla saker som händer i båten själv utan att kontakta sjöräddningen varje gång något går fel. Man lär sig att felsöka, underhålla, förstå funktion och kunna åtgärda de vanligaste felen som kan inträffa på en båt.