Att bli sjökapten

Är man en sorts person som gillar att utmanas, ständigt utvecklas och se nya platser så kan sjökapten vara rätt yrke. Ett yrke som sjökapten kräver tålamod och en förkärlek till havet är ett stort plus. Detta jobb ger en alla världens hav och sjöar som arbetsplats och körhytten är ens kontor. Ute till havs kan allt hända och ingen dag är den andra lik.

Numera finns ett flertal utbildningar runtom i Sverige och övriga världen som man kan läsa för att få en fullständig sjökaptensexamen. Personer med svenska sjökaptensutbildningar i ryggsäcken är högt eftertraktade både på svenska och internationella arbetsmarknader. En sjökaptensutbildning motsvarar ungefär 180 högskolepoäng och tar cirka fyra år att slutföra. Detta är en grundläggande yrkesexamen och många väljer utöver dessa 180 högskolepoäng att läsa diverse strökurser som komplement. Utbildningarna erbjuder som oftast en bra blandning utav teori och praktik och ger en bra arbetslivserfarenhet redan innan man är färdig examinerad.

Ett liv ute till havs

Ett liv ute till havs
Ett liv ute till havs

Livet på ett fartyg är som livet i ett litet samhälle och det krävs därför att man som sjökapten innehar ett stort kunskapsområde, inte bara om hur fartyget fungerar men även inom överlevnadsteknik, såsom sjukvård och brandskydd. I många fall stannar man, tillsammans med sin besättning, flera veckor ute till havs och det kräver en hel del förberedelse och ett tydligt ledarskap. Oftast följs veckor ute till havs med en lika lång ledighet. Att vara iväg hemifrån under en längre tid kräver att man som person är flexibel och trivs med sitt jobb. Dessutom kräver yrket som sjökapten att man är stresstålig, kommunikativ och handlingskraftig.

De förekommande arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket fartyg man är på, också hur pass stor besättning man har och vilken last som finns på fartyget. Som sjökapten delegerar man uppgifter och ansvar till sin besättning samt fattar alla viktiga beslut.

I karriärstegen som sjökapten börjar man oftast att arbeta som styrman. Som styrman krävs bra grundläggande kunskaper om navigation ute till havs, även om lastning och lossning samt fartygsunderhåll. Efter ett yrke som styrman är det vanligt att man klättrar sig upp till befälhavare. Befälhavaren är chef på fartyget och ansvarar för allt ifrån fartyget, last och passagerare.

En sjökaptensexamen öppnar många dörrar och kan leda till mängder utav olika jobb ute till sjöss, som exempelvis överstyrman, skeppsmäklare, hamnadministratör eller tjänsteman på ett rederi. Arbetet ger en möjlighet till att jobba på olika sorters fartyg och träffa nya människor, runtom hela världen.

För att bli sjökapten finns huvudsakligen två utbildningar i Sverige, på Linneuniversitetet i Kalmar samt på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Efter sin utbildning till sjökapten finns möjligheter till att läsa masterprogram inom exempelvis sjöfartsteknik.

Innan man söker en utbildning till sjökapten krävs bland annat ett ”läkarintyg för sjöfolk” som visar att man uppfyller de svenska syn- och hörselkraven för ett arbete till havs. Intyget får ej vara äldre än två år gammalt vid ansökan. Dessutom behövs även en så kallad grundläggande behörighet som innefattar bland annat en gymnasieexamen med särskilda slutbetyg i ämnena matematik och fysik, alternativt naturkunskap.